Stukje uitleg reflexonantie

 

Augustus 2018

Stukje Uitleg Reflexonantie

 

  
Inleiding:

Reflexonantie is een unieke, natuurgerichte behandelmethode gebaseerd op een combinatie van reflexologie en resonantie-therapie. Het is een holistische methode, d.w.z. dat er aandacht is voor het lichaam als geheel (lichaam en geest met elkaar verbonden).

Belangrijke onderdelen zijn het uitgebreid in kaart brengen van de energie in het lichaam (blokkades opsporen). Dit gebeurt d.m.v. druk op de voetreflexen. De volgende stap is het ontstoren van de geblokkeerde voetreflexen (energiegebieden) met massage in combinatie met resonantie. Dit ontstoren wordt ook gecontroleerd. Klachten kunnen heel direct worden aangepakt. Ook is meer aandacht voor metafysica, de psychische benadering van klachten.


Wat is reflexologie ook alweer?

Reflexologie is een oude natuurgeneeswijze die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert. Uitgangspunt is dat op de voeten, handen en het hoofd zones liggen die corresponderen met delen van het lichaam en de organen.  Aanraking of massage van deze zones geven prikkels, die in het corresponderende gebied zorgen voor:

-         betere doorbloeding

-         betere lymfedoorstroming

-         betere energiedoorstroming

Cellen kunnen hierdoor vervuiling kwijt en beter energie en voedingsstoffen opnemen. Er volgt een natuurlijke vorm van herstel. Ook psychisch, emotioneel en mentaal heeft reflexologie een positief effect.  Het bevordert de balans tussen lichaam en geest. 

Door allerlei omstandigheden (spanningen) kunnen blokkades ontstaan. Hierdoor komt de energie niet voldoende ter plaatse en hierdoor kunnen klachten, ziektes ontstaan. Reflexologie is er op gericht  de energiestroom door prikkeling te stimuleren, dus blokkades opheffen, vanuit de reflexgebieden.Stukje theorie over resonantie-therapie…

De natuurlijke frequentie van de aarde en het effect op ons

De wrijving tussen de vloeibare kern en de korst van onze aarde geeft een magnetisch veld om de aarde. Dat magnetisch veld beschermt ons tegen schadelijke kosmische invloeden. Zoals alles op aarde, trillen wij als levende wezens mee met dat magnetisch veld. Dat meetrillen heet resonantie. Hoe krachtiger het veld, hoe krachtiger wij. Wij functioneren op frequenties (uitgedrukt in Hz, 1 Hz = iets dat “tikt” 1x per seconde). Al onze organen en alle organismen in ons lichaam trillen mee, maar wel met hun eigen, verschillende frequenties – de frequentie waarop zij “ademen” en functioneren. Micro-organismen hebben een hogere frequentie dan wijzelf en zieke cellen een lagere. Maar vaststaat dat hoe meer wij mensen ons verwijderen van de natuur – en het magnetisch veld – hoe slechter onze gezondheid.  

De aarde heeft dus een natuurlijke frequentie. Professor W.O Schumann (München) ontdekte in 1953 dat de aarde specifieke pulsaties afgeeft, nl. 7.83 Hz. Hij noemde dit de Schumann Resonantie.  Dr. Ankermeuller legde de link tussen de frequentie van de aarde en het ritme van de hersenen. Uit zijn onderzoek bleek dat, als de hersenen in een omgeving zijn waar ze niet blootgesteld worden aan elektromagnetische straling, ze in ontspannen toestand exact dezelfde frequentie hebben als de aarde. Veel later heeft Dr.Wolfgang Ludwig veel onderzoek gedaan. Hij wilde weten wat de meest gezonde frequentie was om in te leven. Hij kwam er ook achter dat de natuurlijke frequentie van de aarde verstoord raakte door bepaalde dingen, zoals computers, mobiele telefoons, digitale apparatuur, radiogolven en bepaalde soorten licht. Dit zijn veel hogere frequenties – voor ons niet meer natuurlijk – frequenties die stress veroorzaken voor leven. We kunnen het niet zien met het blote oog, maar is wel te merken aan stress, vermoeidheid, hoofdpijn en chagrijnig zijn. Het omgekeerde was het geval als mensen alleen maar in een omgeving waren met de natuurlijke frequentie van (op dat moment) 7.83 HZ. De klachten verdwenen en ze resoneerden weer op dezelfde frequentie als die van de aarde. Zo werd er een direct verband gevonden tussen de gezondheid van mensen en de omgevingsfrequentie waarin ze leven.Daar komt nog bij dat na 1980 geleidelijk aan de natuurlijke frequentie van de aarde is gaan verhogen, gemiddeld tussen de 12 en 13 HZ. Maar er zijn plekken gemeten met een waarde van 33 Hz! De reden voor deze stijging is dat we eind 2012 het astrologisch Aquariustijdperk zijn binnengekomen en we collectief spiritueel aan het ontwaken zijn. We maken een verandering mee van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. Hoe meer je je afstemt op de natuurlijke frequentie van de aarde, en je niet blootgesteld wordt aan niet-natuurlijke frequenties of negativiteit, des te makkelijker je hersengolven in balans komen met de natuurlijke frequentie van de aarde. Het wordt hierdoor makkelijker om mee te gaan in deze verandering.
 


Hoe worden onze lichaamscellen ziek?

Cellen communiceren onder andere d.m.v. lichtflitsen (biofotonen). Ze wisselen, via bepaalde frequenties, informatie uit. In een gezond lichaam gebeurt dit ongestoord. Maar door allerlei oorzaken (giftige stoffen, virussen, parasieten, bacteriën, medicijnen, straling etc) wordt deze informatie-uitwisseling gestoord. De functie van de cellen wordt zo ook gestoord en de cellen kunnen steeds minder energie opnemen. Hierdoor worden ze ziek. Meestal gebeurt dit op de zwakke plekken (bijvoorbeeld door erfelijke aanleg bepaald). Onder normale (natuurlijke) omstandigheden wordt ons lichaam in balans gehouden door aarde-frequenties en worden schadelijke micro-organismen tegengegaan. Maar ons moderne leven zet dit natuurlijke evenwicht zwaar onder druk. 

Het ontstaan en principe van resonantie-therapieDe resonantie-therapie is afkomstig van de wetenschappers George Lakhovsky, Nikola Tesla en Royal Raymond Rife. Lakhovsky ging er vanuit dat elke lichaamscel een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft, die werkt als een ontvanger en zender. Is een orgaan of deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan wordt de frequentie van de betreffende cellen lager. Bied je dan het lichaam een breed spectrum aan frequenties aan, waarin met name de harmonische, natuurlijke trillingen zitten, dan is de beschadigde of zieke cel in staat zijn eigen frequentie te ontvangen om zodoende weer in de eigen resonantie-frequentie te kunnen gaan resoneren, waardoor de cel in staat is te herstellen. Ze ontwikkelden een apparaat, de “Multi Wave Oscillator”, waarmee genezingsprocessen konden worden geactiveerd. Rife ontwikkelde bovendien de “Molecular Oscillation Resonance Instrument”. Hij ontdekte dat het mogelijk is met een specifieke frequentie een micro-organisme kapot te trillen. Rife kon met een speciale microscoop de verschillende levensstadia waarnemen van micro-organismen en kon zo vaststellen bij welke frequentie een micro-organisme vernietigd werd.

De toepassingen van resonantie-therapie

Tegenwoordig worden de technieken van de M.W.O. en de M.W.O.I. op zowel alternatief, regulier als op wetenschappelijk niveau gebruikt voor diverse doeleinden, zowel medisch, als industriëel, als combinaties hiervan. Voorbeelden uit de industrie zijn water zuiveren, smaak verbeteren, producten optimaliseren, groei bevorderen. Een voorbeeld van een combinatietoepassing is homeopatische middelen versterken.

Soorten medische toepassingen:

                           -  Breed spectrum resonantie (techniek M.W.O.):

Aan het lichaam wordt een breed spectrum aan trillingsfrequenties aangeboden, waarin met name harmonische, natuurlijke, aardse  trillingen zitten die passen bij het menselijke en dierlijke energieveld, waardoor zwakke cellen weer in de oorspronkelijke frequentie gaan resoneren (meetrillen), energie opnemen en kunnen herstellen. Alle cellen nemen exact die trillingen op die zij nodig hebben.

Gezonde cellen worden versterkt en verstoorde cellen gestimuleerd om op de juiste frequentie te gaan werken. Erg zieke cellen, zoals kankercellen zullen op den duur kapot gaan. Ook vindt regeneratie plaats. Regeneratie is vervanging van beschadigde of verloren gegane cellen door nieuwe cellen. Dit herstel of deze vervanging gebeurt op een natuurlijke manier.  De balans in het lichaam wordt teruggebracht.

Om de werking te versterken, komt in veel apparaten extra ozon (verrijkte zuurstof) mee, om de zuurstofopname van de cellen te stimuleren.

-  Bioresonantie (specifieke frequenties, techniek M.W.O.I.), bijv.:

o    het loslaten van specifieke frequenties op virussen en bacteriën, waardoor deze worden gedood

o    het loslaten van specifieke frequenties op zieke cellen, weefsels, organen, waardoor deze weer gezond gaan ‘trillen’ en herstel plaatsvindt

o    behandeling van allergieën of vergiftigingen, m.b.v. specifieke frequenties die gifstoffen onschadelijk maken

Samenwerking alternatieve/reguliere geneeskunde of bijvoorbeeld het gebruik van voedingssupplementen, homeopathische kruiden enz., zal het genezingsproces bespoedigen en versterken.

Een reflexonantie afspraak in mijn praktijk

Een reflexonantie afspraak bestaat uit een deel onderzoek en een deel behandeling. Daarnaast is gesprek/afstemming een belangrijk onderdeel (zowel vooraf, tijdens onderzoek en behandeling als na afloop).

Onderzoek:

Onderzoek wordt gedaan d.m.v. van reflexologie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een pressuurstokje, een voetenkaart en verschillende kleurtjes. Ook de bloeddruk wordt gemeten. De lichaamsenergie wordt in kaart gebracht en blokkades opgespoord.Behandeling:

De behandeling, het ontstoren van de geblokkeerde voetreflexen (energiegebieden),  wordt gedaan d.m.v. voetmassage en resonantie via de voeten. Door de voetreflexen te behandelen, worden namelijk ook de corresponderende lichaamsdelen en organen bereikt (zie eerder). Massage gebeurt met olie die uitgezocht is op de situatie en/of de persoon. De resonantie bij relfexonantie is gebaseerd op breed spectrum resonantie. De gebruikte techniek is die van de M.W.O.

Gesprek/afstemming:

Het is belangrijk dat een zo goed mogelijk beeld ontstaat van de persoon en zijn of haar klachten. Daarom  is het ook belangrijk dat de klant relevante informatie geeft over zijn of haar klachten. En tijdens het onderzoek moet er bijvoorbeeld een goede onderlinge communicatie zijn. Het gesprek moet eigenlijk als het kan zoveel mogelijk open blijven.  Er wordt samen gezocht naar de oorzaak/reden van het ontstaan van de klachten. Vaak is die te vinden in de psychosomatiek/metafysica. Door inzicht in de oorzaak van de klachten kan herhaling worden voorkomen.

Reflexonantie in combinatie met andere behandelingen

Reflexonantie kan als losse behandeling worden gegeven. Afhankelijk van de resultaten en wensen, kan dit evt. een aantal keren worden herhaald.

Ook kan reflexonantie in een voetreflexPlus behandeltraject worden opgenomen. Dan zal reflexonantie worden afgewisseld met therapeutische voetreflexPlus massages. Het onderzoek bij reflexonantie is namelijk een ideale manier om snel inzicht te krijgen in klachten en wat een persoon nodig heeft.  

 

Bron: Karin/studie/internetbronnen
Voetreflex rondom zwangerschap

November 2017

VOETREFLEX rondom ZWANGERSCHAP

 

Zwanger zijn is heel bijzonder. In jouw buik groeit een uniek nieuw leven! Van deze bijzondere tijd wil je zoveel mogelijk genieten. Het is fijn als je terug kunt kijken op een mooie tijd, waarin je ook de kans krijgt om een prachtig intens en uniek contact te ervaren met je baby.  

 

Tijdens de zwangerschap moet je lichaam hard werken en vinden er veel veranderingen plaats.  Dit kan gepaard gaan met allerlei klachten en kwaaltjes.  Soms kun je hier wel wat aan doen, soms niet. Het helpt om momenten van rust en ontspanning te geven aan jezelf en de ongeboren baby om klachten zoveel mogelijk te beperken.  Het is ook belangrijk om je gezondheid in deze periode te optimaliseren, zowel lichamelijk als geestelijk. 

Een goede aanvulling is zwangerschapsreflexologie.  

  

WAT IS REFLEXOLOGIE?

Reflexologie is een oude natuurlijke geneeswijze die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert. Het uitgangspunt is dat op de voeten, de handen en het hoofd zones liggen die corresponderen met delen van ons lichaam en met onze organen.  Massage van deze zones geven prikkels, die in het corresponderende gebied zorgen voor:

-         betere doorbloeding

-         betere lymfedoorstroming

-         betere energiedoorstroming

Het gevolg is dat cellen vervuiling kwijt kunnen en beter voedingsstoffen kunnen opnemen. Er volgt een natuurlijke vorm van herstel. Ook psychisch, emotioneel en mentaal heeft reflexologie een positief effect.  Het bevordert de balans tussen lichaam en geest. 

 

WAT IS ZWANGERSCHAPSREFLEXOLOGIE?

Als reflexologie wordt toegepast rondom de zwangerschap noemt men dat zwangerschapsreflexologie.     

 

Vanaf 6 weken is zwangerschap zichtbaar op het reflexgebied van de baarmoeder. Na 12 weken is dit ook voelbaar als een bobbeltje.

 

 

Je kunt het bekken mooi vergelijken met de voeten:

  

Het aantal behandelingen is afhankelijk van het doel, de soort klacht, de reactie op de behandelingen en wat wenselijk is.  

Verloskundigen of gyneacologen kunnen vrouwen het advies geven als aanvulling naar een reflextherapeut met deze specialisatie te gaan. Vrouwen kunnen ook uit zichzelf behandelingen boeken. Het is wel van belang dat de verloskundige of gyneacoloog hiervan op de hoogte is.

 

IS ZWANGERSCHAPSREFLEXOLOGIE VEILIG?

Ja. De therapeut kan inschatten wanneer het niet raadzaam is of wanneer het helemaal niet mag en weet precies welke punten/zones tijdens zwangerschap vermeden moeten worden.

 

WAARBIJ KAN ZWANGERSCHAPSREFLEXOLOGIE ZOAL WORDEN INGEZET?  

Voor de zwangerschap:

-         helpen bij het zwanger worden

 

Tijdens de zwangerschap:

-         rust en ontspanning brengen voor de vrouw en de ongeboren baby

-         gezondheid optimaliseren (geestelijk en lichamelijk)

-         verlichting van zwangerschapsklachten

-         helpen bij problemen vlak voor de bevalling (bijv. stuitligging, dwarsligging, bevalling opwekken)

-         begeleiding tijdens de bevalling

 

Na de zwangerschap:

-         helpen bij balans terug vinden na de bevalling

-         stimuleren van de borstvoeding

-         reflexologie voor de baby

  

Verlichting zwangerschapsklachten

Zwangerschapsreflexologie kan verlichting geven bij klachten en problemen tijdens de zwangerschap. Deze kunnen ook een psychische oorzaak hebben. Therapeuten zijn op de hoogte van deze problemen, kunnen ze herkennen en indien mogelijk behandelen. Als er ernstige problemen zijn, zullen zij adviseren naar een arts te gaan.  

 

Wat voor klachten zijn bijv. te behandelen met zwangerschapsreflexologie?

 

RUGPIJN                                             PIJN IN HET BEKKEN                                      HARDE BUIKEN

 

PIJN IN DE LIEZEN EN BANDENPIJN                        MISSELIJKHEID / OVERGEVEN                   MAAGZUUR

 

OBSTIPATIE                       BLAASONTSTEKING                       BLOEDARMOEDE                            SPATADEREN

 

KRAMP IN DE BENEN                    LAGE BLOEDDRUK                          (MILDE) HOGE BLOEDDRUK

 

OEDEEM                             KORTADEMIGHEID / HYPERVENTILATIE                               CARPAAL TUNNELSYNDROOM

 

HOOFDPIJN                       GEVOELIGE BORSTEN                   JEUKENDE HUID EN STRIAE        GALBULTEN

 

BEGINNENDE ZWANGERSCHAPSDIABETES                         VERMOEIDHEID               SLAPELOOSHEID

 

WISSELENDE STEMMINGEN                      PANIEKAANVALLEN

  

Bron: Karin/studie
Gelukkig nieuwjaar!


LAAT JE DROMEN GROOT WORDEN

GRIJP VOLOP JE KANSEN!

 

Ik wens iedereen toe:

een gezond,
boeiend,
succesvol,
bijzonder en inspirerend
2017!

Karin Faas

Lief Lijf Vitaliteitsmassages

 

Bron: Karin
Your Moment 21-5-16

Mei 2016

Gratis  Shiatsu stoelmassage tijdens 

Your Moment op 21 mei !

door

Lief Lijf Vitaliteitsmassages

Dreef 46 4875 AC Etten-Leur

tel. 06-29301664

www.lieflijfvitaliteitsmassages.nl

info@lieflijfvitaliteitsmassages.nl

Lief Lijf Vitaliteitsmassages biedt massages ter bevordering van de vitaliteit, ter verlichting van klachten of voor algehele stressvermindering.

Ontspannende lichaamsmassages

Tuina Zen massage

Energetische massage

Stoelmassage

VoetreflexPlus therapie

Bij Stoelmassage wordt gebruik gemaakt van basisprincipes Shiatsu, een Japanse energetische drukpuntmassage.  Je ontspant en wordt bewust van je lijf. Je ademhaling verdiept. Energie komt in beweging en de verdeling verbetert. Communicatie naar binnen en buiten toe herstelt zich. Emoties worden duidelijk. De massage heeft invloed op lichaam en geest.  Je voelt je herboren na afloop. 

Rug, schouders, armen, nek en hoofd worden behandeld,  gekleed zittend op een speciale stoel. Men werkt met natuurlijke aanraking en druk met vingers, hand en elleboog. De massage wordt aangepast aan de persoon en kan variëren in ritme, stevigheid, maar ook in meer fysieke of energetische benadering. Indicaties kunnen bijv. zijn:   spanning in rug/schouders/armen/nek/hoofd, hoofdpijn, emotionele onbalans, vermoeidheid.

Lief Lijf Vitaliteitsmassages is te vinden in de massagehoek tijdens het event Your Moment in Pilates Studio Lianne, Stationsstraat 18a, Etten-Leur op 21 mei as. van 11.00 tot 16.00 uur. Graag wil ik mensen laten kennismaken met Shiatsu massage.  Ik nodig je van harte uit om plaats te nemen en te ervaren wat deze massage met je doet.

 

Karin Faas

    

Bron: Karin
Tijdreizen

Maart 2016

Soms kom je een tekstje tegen, wat na verloop van tijd herkenbaar wordt, voor de een wat eerder als voor de ander:

“TIJDREIZEN

 In je hoofd kun je gemakkelijk voor - en achteruit reizen in de tijd. Je herinneringen brengen je naar het verleden en je fantasie kan je naar de toekomst brengen. Gebruik je vermogen om je het verleden en de toekomst voor te stellen om zo ideeën te krijgen over wat je nu moet doen.

Nieuwe inzichten over iets in het verleden zijn van invloed op hoe je je nu voelt. Probeer het verleden op een manier te zien die je prikkelt en energie geeft.

Als je een nieuw beeld vormt over wat je wilt creëren in je leven verandert dat ook je houding, gevoel en denken op dit moment.
Speel met allerlei toekomstbeelden en kies het meest inspirerende. Laat het niet afhangen van wat je op dit moment weet. De toekomst bestaat nog niet en veel dingen die vandaag gewoon zijn, waren pas nog onmogelijk. Met leren door te proberen kun je ver komen.Als je een nieuw beeld vormt over wat je wilt creëren in je leven verandert dat ook je houding, gevoel en denken op dit moment.
Als je een nieuw beeld vormt over wat je wilt creëren in je leven verandert dat ook je houding, gevoel en denken op dit moment. Speel met allerlei toekomstbeelden en kies het meest inspirerende. Laat het niet afhangen van wat je op dit moment weet. De toekomst bestaat nog niet en veel dingen die vandaag gewoon zijn, waren pas nog onmogelijk… met leren door te proberen kun je ver komen. “

Ik heb gemerkt, dat ik dit steeds meer toepas, in allerlei situaties. Het helpt mij rust en overzicht te vinden, maakt me enthousiast en geeft me positieve energie .

 

Bron: Karin/Kleine boek vd creativiteit
Beste wensen voor 2016!

Bron: aan
Je lichaam en muziek

Augustus 2014
JE LICHAAM EN MUZIEK 

Na een fijn avondje muziek beleven op een festival en bijbehorende good feelings!, vond ik het wel leuk om iets op te zoeken over wat nu eigenlijk muziek doet met je lichaam.  Muziek is niet alleen prettig voor onze oren, maar doet zoveel meer.
Muziek heeft effect op lichaam en geest.

  

De supersnelle geluidsgolven komen langs je trommelvliezen en laten daarbinnen de botjes van je binnenoor vibreren. Deze trillingen triggeren je zenuwstelsel. Dit stuurt weer razendsnel signalen door je hersenen.

 
Effect op je humeur:

De amygdala (een kern van neuronen, hersencellen) koppelt informatie aan emotie. Als je naar muziek luistert, analyseert het direct de tonen, akkoorden en melodie. Zo bepaalt je amygdala of je het een mooi nummer vindt en hoe gepassioneerd je erop reageert.

Ga je meteen meebewegen met het lekkere ritme? Dan gaat je nucleus accumbens ‘aan’. Dit deel van de hersenen maakt deel uit van het beloningscentrum, speelt een rol bij positieve belevingen en laat de feelgood-neurotransmitter dopamine vrij, waardoor je je superlekker voelt.

 

Effect op herinneringen:

Zenuwcellen die tegelijk worden afgevuurd, raken met elkaar verbonden. De volgende keer dat je ‘dat ene liedje’ hoort, halen je hersenen mogelijk terug wat je op dat moment deed en hoe je je toen voelde. Het is een hele krachtige connectie.  Ben je depri en heb je geen zin meer in getreur? Luister dan vooral naar muziek uit vrolijker tijden!

 
Effect op je intellect:

Muziek is ook een intellectuele ervaring. Om de complexiteit ervan te begrijpen en te waarderen, moet je je koppie gebruiken. Dit doe je met de prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat zich onder meer bezighoudt met plannen, beslissen, redeneren en probleemoplossing. Je traint dus ook je hersenen.

 

Effect op pijn en angst:

Muziek kan een verzachtend effect hebben op pijn en angst. Het verlaagt de mate van pijn- en angstbeleving.

 
Effect op stress en hartslag:

Luisteren naar, voor jou, mooie muziek helpt je lichaam om het niveau stresshormonen (cortisol en adrenaline) terug te brengen. Ontspannen luisteren naar rustgevende muziek brengt je hartslag naar beneden en zorgt voor een diepere ademhaling.


Effect op je stofwisseling en immuunsysteem:

Relaxte geluiden zorgen voor een toename aan groeihormonen, wat weer een positief effect heeft op een gezonde stofwisseling. Deze hormonen werken ook ontstekingsremmend, onmisbaar voor een gezond immuunsysteem.

  

In mijn praktijk maak ik graag gebruik van zachte muziek tijdens de massages. Doel is dat het positief ervaren wordt door de klant en het een welkome ondersteuning is voor de massage.  

Bron: Women\'s Health/Karin
Gratis voetreflexmassage bij Zinn Topkappers Etten-Leur

MOOIE NAJAARSAANBIEDING

BIJ ZINN TOPKAPPERS!

 

Stralend de deur uit van top tot teen!

 

Gratis 

ontspannende voetreflexmassage

in combinatie met

een bezoek aan de kapper!

 

Een mooie aanvulling, waarbij in één keer de buitenkant en de binnenkant worden aangepakt!

Werken aan je innerlijk is net zo belangrijk als werken aan je uiterlijk!

Ik nodig u van harte uit om plaats te nemen en te ervaren wat voetreflexmassage met u doet.

 

Data: zaterdag 2, 16 en 30 november.

 

Karin Faas

Praktijk:

Lief Lijf Vitaliteitsmassages

Dreef 46 4875 AC Etten-Leur

tel. 06-29301664

www.lieflijfvitaliteitsmassages.nl 

info@lieflijfvitaliteitsmassages.nl

Bron: Karin
Mijn kennismaking met de TCG

Oktober 2013

Mijn kennismaking met de TCG

Toen ik in september 2011 begon met massage-studie had ik geen idee wat me te wachten stond.  

Zou het interessant genoeg zijn?  En zou het bij me passen?

Zou ik het kunnen?

Zou ik het vol houden, een studie, samen met werk, gezin, huishouden, sociaal leven?

Wat zou ik ermee kunnen doen?

In dat eerste jaar (ik deed Vitaliteitsmasseur bij Sonnevelt) is het vlammetje gaan branden. Er viel zoveel op zijn plek. Buiten het feit dat ik veel voldoening haalde uit het bezig zijn met heel interessant theoretisch voer (geestelijk super ontspannend!), gaven de verschillende soorten massages geven en krijgen mij heel veel. Ik kreeg rust en inzicht en wist: dit past bij mij!

Het positieve effect van voetreflexmassages werd me na deze opleiding erg duidelijk en ik vond het fijn om voeten te masseren. Daarom koos ik daarna voor een opleiding in de voetreflex.  En ik startte Lief Lijf Vitaliteitsmassages.  

Het eerste jaar VoetreflexPlus bij Total Health was een combi van Westerse en Oosterse (Chinese) visie en technieken. Die kennismaking met de Chinese wereld was best overweldigend. Zo anders dan het Westerse denken. Soms stonden dingen echt lijnrecht tegenover het Westerse. Daardoor boeiend, maar een flinke hoop gewoon aannemen en nog niet begrijpen.  Wel werd duidelijk dat Chinese technieken combineren met Westerse de massages nog effectiever maakten.    

Inmiddels zit ik in het tweede lesjaar. De kennis van de Traditionele Chinese Geneeskunde  (TCG) wordt herhaald en uitgebreid… Er komen meridianen voorbij en acupunctuurpunten en andere energetische zaken. En het mooie: ik merk dat dingen uit het eerste jaar op hun plek gaan vallen!


Even in het kort! iets over  de TCG:

Preventieve geneeskunde.
Terwijl de Westerse Geneeskunde vaak symptomatisch te werk gaat,  is de TCG vooral een preventieve geneeskunde.  Er wordt gebruik gemaakt van voedingsleer (de 5 elementen), kruidenleer, bewegingsleer (Tai Qi/Qi Neng Q Cong), acupunctuur en massage om ziekten te voorkomen.  Bij de Chinezen zit dit ingebakken in het dagelijkse leven. 

 
Vrije stroom van Qi.
Natuurlijk worden Chinezen ook weleens ziek, maar men gaat ervan uit dat dit vooral voortkomt uit het niet vrij stromen van de energie door je lichaam als gevolg van je eigen emoties. Deze energie die door het lichaam stroom noemt men Qi. Het is de vitale energie, die lichaam en geest voeden. De levensenergie.  De kwaliteit van de lucht en de voeding bepalen mede de kwaliteit van de Qi.

 
Holistisch mensbeeld.
De TCG gaat uit van een holistisch mensbeeld. D.w.z. dat lichaam, geest en emotie een eenheid zijn, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 
Bewustzijn verhogen en juiste gedrag.
Het taoïsme is een stroming/filosofie waarop de TCG is gebaseerd. Dit is een levensstijl, waarbij men leeft in overeenstemming met natuur, universum en eigen bezieling.  Tao staat voor de weg. Het doel van de TCG is dan ook om te komen tot de hoogste staat van zijn, een diepe staat van evenwicht en harmonie met jezelf en al het andere. Bewustzijn verhogen.

Een andere stroming ten grondslag aan de TCG is het confucionisme. Hierbij is belangrijk dat je het juiste gedrag vertoont volgens de tradities. Het sociaal ideaal is harmonie, waarbij rolpatronen op elkaar zijn afgestemd en mensen niet handelen uit eigen voordeel, maar volgens de juiste maatstaf.

 
Samenhang der dingen.
Het Chinese denken is gebaseerd op de samenhang der dingen. Alles in het leven is ingedeeld in Yin en Yang. Het zijn tegengestelde krachten, die het leven mogelijk maken. Er is een continu proces gaande van elkaar tegenwerken, bij elkaar horen, met elkaar verbonden zijn, in elkaar overgaan, elkaar beïnvloeden. Yin en Yang zit in alles. Men zoekt naar zoveel mogelijk balans in Yin en Yang.  

 
Masseren.
Bij voetreflexmassages  zijn er  veel technieken, waarmee we de energiestroom in ons lichaam positief kunnen beïnvloeden. Er zijn zowel Westerse als Chinese reflexgebieden en reflexpunten die we kunnen behandelen. Ook kunnen we de energiebanen, meridianen,  masseren.

Qi stroomt door ons lichaam in de meridianen. Daar waar deze aan de oppervlakte liggen vindt men acupunctuurpunten. Meridianen voeden de organen. Organen en hun betrokken meridianen vormen één geheel. Problemen in een orgaan kunnen een meridiaan aantasten en andersom.

Met het masseren van een meridiaan (of koppel meridianen) kunnen we dus niet alleen  symptomen behandelen die in het verloop van een meridiaan bestaan, maar ook symptomen die duiden op een slecht werkend orgaan.  


De TCG is zeer uitgebreid. Ik heb slechts een klein gedeelte voorbij zien komen. Ik zal nog regelmatig een moment hebben van  verbazing. Maar de Chinese wijze is een mooie aanvulling op de Westerse techniek en andersom.

 

 

 

Bron: Karin/studie
Blij lesje psychologie

Augustus 2013

BLIJ LESJE PSYCHOLOGIEEen rooskleurige kijk op de wereld is hartstikke gezond.

Lichamelijk gezien betekent dit dat een positieve levenshouding in een ziekteproces kan bijdragen aan een sneller herstel. Ook is de levensverwachting van optimisten hoger dan die van pessimisten, en is hun immuunsysteem sterker.

Niet alleen het lichaam profiteert: optimisten scoren hogere studiepunten, hebben betere banen en verdienen meer dan mensen met een meer pessimistische inslag.

En bovendien: optimisten zijn leuk.  

 

Een positieve levenshouding groeit van jongs af aan met je mee.  De opvoedingsstijl van de ouders, de manier waarop je vrienden omgaan met problemen en wat je verder ziet en meemaakt zijn factoren die een levenshouding steeds verder inkleuren.  De kiem voor een positieve levenshouding wordt al vroeg gelegd.

 

Vaak denken mensen wel dat optimisten goedgelovig zijn of weglopen voor problemen. Maar optimisten zijn best realistisch.  Ze zien zeker nadelen en ontkennen die niet, maar ze proberen het ook van een andere kant te bekijken. Zo vinden ze in iets negatiefs toch altijd iets positiefs.

 

Het is bekend dat stress nadelige invloed heeft op gezondheid. Het is slecht voor het immuunsysteem en vergroot  de kans op hartklachten. Optimisten kunnen beter omgaan met stress. Ze tillen niet zo zwaar aan bijv. een drukke periode en ervaren daardoor de negatieve effecten veel minder.

Daarnaast houden optimisten er een andere levensstijl op na. Ze zijn zich bewust van het feit dat ze zelf de controle hebben over hun leven. En dus eten ze gezonder, sporten ze meer, slapen ze beter en besteden meer aandacht aan werk, studie en  sociaal contact.

 

Iedereen kan optimisme leren. De volgende vijf stappen kunnen hierbij helpen:

1.       “The three good things”             

Hou je ogen open voor de positieve dingen en schrijf elke dag drie dingen op waaraan je plezier hebt beleefd. Door ze op te schrijven , moet je nadenken over wat je leuk vindt en wordt je je bewust van de goede dingen in je leven. Na een week kun je die leuke dingen bewust in gaan bouwen in het dagelijkse leven. Zelfs de kleinste activiteit kan al verschil maken. Kunst is om deze techniek vol te houden.

2.       Je eigen best case scenario

Een goede oefening is het volgende:

Schrijf een verhaal over je toekomst, uitgaande van het allerbeste scenario, zonder onrealistisch te worden. Denk vervolgens telkens voor het slapengaan vijf minuten lang aan dit verhaal. Je gedachten zullen optimistischer worden, stress zal verminderen en je zult je fysiek beter voelen.

3.       Verander je denkpatroon

De kunst is om anders te kijken naar de oorzaken van een probleem of een vervelende gebeurtenis. Bij een teleurstelling moet je even stilstaan bij je gedachtengang. Haal je jezelf naar beneden? Probeer dit direct om te buigen door de oorzaak van het probleem niet bij jezelf neer te leggen, maar bij de omstandigheden. En wanneer je iets goeds overkomt, mag je jezelf best een schouderklopje geven.

4.       Kijk kritisch naar je vrienden

Pessimisten zoeken elkaar op en hebben geen zin in de positieve visie van een optimist. Toch kunnen ze hier veel aan hebben. Optimisme is besmettelijk. Volgens onderzoeken doet een optimistische beste vriend, of close contact, het eigen geluksgevoel met 15% stijgen.  Een tweedegraads optimistisch contact is goed voor een stijging van 10% en zelfs iemand die nog verder van je afstaat heeft 6% invloed op je geluksgevoel. Schrap dus die zure vrienden of praat ze om.

5.       Wees niet te streng

Na de zoveelste teleurstelling is het soms moeilijk om tegen jezelf te zeggen dat je de moeite waard bent of om niet lekker te gaan zitten mijmeren en misschien een potje te huilen. Dat mag. Maar optimisme betekent ook: goed zijn voor jezelf. Zolang je niet blijft hangen in het negatieve en snel weer het licht ziet, is er niets aan de hand. Leuke dingen plannen, fantaseren over de toekomst, jezelf niet teveel verwijten, maar wel genoeg prijzen. Uiteindelijk kan het allemaal automatisme worden.

Succes met blij zijn!

 

Bron: Karin/Viva
Stralend de zomer door!

 Juli 2013

GOEDE VOEDING LAAT JE HUID STRALEN!

Wil je er graag gezond uitzien met een glanzend stralende huid? Verzorg je huid dan niet alleen goed aan de buitenkant maar ook van binnenuit. Het blijkt dat de juiste voeding enorm veel verschil maakt.

Deskundigen beweren dat een gezonde huid een huid is die zich snel en probleemloos vernieuwt zonder ontstekingsreacties. Ontstekingen remmen namelijk huidvernieuwing af waardoor deze er vaal en oud uit gaat zien. Ze worden onder andere veroorzaakt door slecht voedsel (geraffineerde producten, suiker, slechte vetten, alcohol, tabak), luchtverontreiniging en stress. Met de juiste voeding, beweging en minder stress zorg je voor een huid die gezondheid uitstraalt.

Tien tips voor een GEZONDE en STRALENDE huid: 

1. Vitamine C 

Kies voor fruit dat vol vitamine C zit. Dat is een sterke antioxidant die ontstekingen tegengaat. Bessen, kiwi, granaatappel, citroen, maar ook groenten als broccoli en spruitjes zitten er vol mee. Neem tussen de 500 – 2000 mg per dag voor een gezonde huid. Dat is aanzienlijk meer dan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) voorschrijft. Met 1 sinaasappel per dag kom je er dus niet!

2. Vitamine B3 (Niacine) 

Vitamine B3 helpt bij de energievoorziening van de cellen en werkt als een ontstekingsremmer door de huid soepel en sterk te houden. Uitslag en ontstekingen kunnen duiden op een tekort. Vlees, vis, noten, graanproducten, groenten en fruit bevatten allen niacine. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid is 14 mg. Een handje nootjes van 50 gram bevat ongeveer 4,5 mg B3

3. Vitamine B8 (Biotine) 

Alweer een B vitamine die belangrijk is voor een gezonde huid. Ook je haren en nagels maken graag gebruik van deze vitamine. Eieren, melk, sojaproducten, noten maar ook avocado en zalm bevatten een kleine hoeveelheid biotine. Je hebt er ongeveer 30 mcg per dag van nodig. Dat is één gekookt ei.

4. Vitamine A (Retinol) 

Misschien wel de belangrijkste vitamine als het over celdeling en vernieuwing gaat. Volgens dermatologen ook de enige vitamine die daadwerkelijk helpt bij toediening van buitenaf. Vitamine A bevordert celdeling en versterkt de bescherming van de huid tegen ontstekingen. Het is een in vet oplosbare vitamine en zit voornamelijk in lever, vis en boter. In groene groenten en oranje/geel fruit zit bètacaroteen, daaruit kan je lichaam zelf vitamine A aanmaken. Je hebt tussen de 1000 en 3000 mcg per dag nodig. Pas op met lever: 100 gram bevat 11.000 mcg vitamine A. En dat is veel te veel..

5. Zink 

Helpt Vitamine A te transporteren van je lever naar je lichaamscellen waaronder je huid. Daarnaast helpt het bij de opbouw van eiwitten en groei en vernieuwing van weefsel. Het zit in vlees, (vette) vis, volkoren producten, peulvruchten, kikkererwten, noten en rijst. Je hebt ongeveer 10 mg per dag nodig

Vijf sneetjes volkoren brood is goed voor ongeveer 2 mg zink.

6. Groene groenten 

Boordevol ontstekingsremmende stofjes en antioxidanten die er voor zorgen dat je een strakke stralende huid houdt. De vele vezels die van nature in groenten zitten helpen je je bloedsuikerspiegel in balans te houden waardoor je minder of geen trek meer hebt in suikers. Meer gelijkmatige energie toont 'jonger'. Een goed lopende spijsvertering zie je aan de buitenkant! Eet tussen de 200 – 500 gram groenten per dag.

7. Groene thee 

Een zeer sterke ontstekingsremmer die bovendien je stofwisseling verhoogt. In groene (of witte) thee zitten 'catechinen', antioxidanten die 25 tot 100 keer sterker werken dan vitamine C en E. Drie kopjes per dag doet het hem al. Wel het echte spul drinken en niet de hippe variant in kleurige verpakking want daar zitten teveel suikers, zoetstoffen en andere chemische toevoegingen in die het effect van de catechinen teniet doen.

8. Omega 3 

Naarmate we ouder worden produceren onze klieren minder vet met als gevolg dat onze huid droger en minder elastisch wordt. Gevolg: een vale teint en rimpels. Omega 3 zorgt er voor dat je huid gevoed wordt. Met minimaal 600 mg omega 3 per dag zie je al verbetering. Producten die vol omega 3 vetten zitten verbeteren de huid aanzienlijk. Goeie bronnen zijn vette vis, lijnzaad, chia zaden en walnoten.

9. Probiotica 

Gezonde darmen zorgen ervoor dat je lichaam alle nodige voedingsstoffen kan opnemen tijdens het spijsverteringsproces. Voedingsstoffen, zoals eerder genoemde, houden je huid soepel en zacht. Drink het uit een flesje verkrijgbaar in de supermarkt of in poeder/pil vorm. Niet iedereen reageert hetzelfde op probiotica dus zoek even naar welke stam bacteriën voor jou het beste werkt.

10. Vocht 

Water, water water! Om gif- en afvalstoffen zo snel mogelijk uit je lichaam te spoelen en je huid voldoende hydratatie van binnen uit te geven. Van buitenaf kun je je huid soepel en gehydrateerd houden met een goeie crème, maar ook van binnen uit hou je de boel flexibel met voldoende vocht.

Veel water drinken gaat tevens vermoeidheid en hoofdpijn tegen. Met meer energie zie je er meteen al stralender uit!

DE HUID EN MASSAGE

Regelmatige massage activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam door het bevorderen van de doorbloeding, het immuunsysteem, de afvoer van afvalstoffen en de herverdeling en doorstroming van de energie, waardoor je er vanzelf stralender gaat uitzien!

Bron: Karin/dermatologen
Water


Juni 2013
WATER

Uit onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlanders weet dat het goed is om voldoende water te drinken.
Toch houdt maar liefst 50% zich daar niet aan.

Per dag drinken we ongeveer 1,25 liter vocht. En dan krijgen we ook nog zo’n 0,9 liter binnen via voedsel. Groenten en fruit bestaan voor 80% uit vocht. Wat extra water drinken is niet verkeerd. Hoeveel  vocht je precies nodig hebt hangt af van leeftijd, geslacht, temperatuur, inspanning, wat je eet en je gezondheidstoestand. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben meer vocht nodig dan gemiddeld.

Voorkom dorst

Dorst, hoofdpijn, een duf of slap gevoel zijn vaak signalen dat je lichaam behoefte heeft aan vocht. Maar eigenlijk ben je dan al te laat. Een goede gewoonte is om telkens als je naar de toilet bent geweest een glas water te drinken. Je kunt dit ook doen na elke kop koffie. Het is niet zo dat cafeïne vocht onttrekt aan je lichaam, wel moet je er eerder van naar de wc. Neem ook een glas water direct na het opstaan. ’s Nachts verlies je namelijk veel vocht door transpiratie en door je ademhaling.

Water & sport

Als je een uur intensief sport kun je wel  1 tot 2 liter vocht verliezen. Dit leidt al snel tot krachtverlies van 20-40%. Doe je aan duursport (langer dan een uur), drink dan ook tijdens de inspanning. Naast vocht verlies je ook veel zouten. Veel sportdrankjes bevatten koolhydraten en zouten die krachtverlies voorkomen. Bij matige inspanning kun je gewoon water drinken.

Water & vocht vasthouden

Drink veel water als je lijf juist vocht vasthoudt. Overtollig vocht en afvalstoffen kunnen zo beter afgevoerd worden. Verminder zout, vermijd suikers (ook in fruit) en voeg een paar schijfjes komkommer of cranberrysap toe aan je glas water.

Nog een paar waterweetjes

Water stilt de trek. Een glas water voor het eten zorgt ervoor dat je minder eet. Bruisend water wekt de eetlust juist op. Water werkt verkwikkend en zorgt ervoor dat je scherp en geconcentreerd blijft. Zomers heb je misschien meer zin in een glas water, maar de smaak komt het best tot z’n recht bij 15-18˚C. Je eerste glas water van de dag kan ook beter lauw water zijn.

Bron: Lieflijf body & mind/Karin
Het masseren van je darmen


April 2013 
Het masseren van je darmen


Je darmen zijn een belangrijk deel van je lichaam. Daar moet je goed voor zorgen.
Een goede darmwerking is essentieel voor gezondheid en vitaliteit.


VOEDINGSSTOFFEN EN AFVALSTOFFEN
Je spijverteringskanaal is de route die voeding moet afleggen om te worden verteerd. Dit gebeurt d.m.v. peristaltische bewegingen. Samen met organen die je spijverteringsproces ondersteunen, zoals lever, galblaas, alvleesklier zorgen je darmen ervoor dat waardevolle voedingsstoffen kunnen worden opgenomen en energie opleveren en dat stoffen die niet voedend zijn indien nodig onschadelijk worden gemaakt en afgevoerd.
In je darmen leven van nature bepaalde bacteriën die belangrijk zijn voor het proces van spijsvertering, de darmflora.  

BUIKHERSENEN
Je hele lichaam hangt met elkaar samen en communiceert met elkaar. Zo is je zenuwstelsel via de hersenzenuw Nervus Vagus verbonden met je spijverteringsstelsel. Deze zenuw loopt ook naar je borst- en buikholte. Hij verzorgt de sensoriek (prikkelverwerking) vanuit verschillende slijmvliezen, zoals luchtwegen, longen en maag-darmkanaal. En hij heeft invloed op de werking van je longen, je hart en op de peristaltiek en klierwerking van je spijsverteringskanaal.  

Stress en andere emoties worden via de Nervus Vagus snel doorgegeven aan je spijsverteringsstelsel en kunnen daardoor de darmwerking negatief beïnvloeden.  Je darmen worden niet voor niks de buikhersenen genoemd.  

OPNEMEN-VERWERKEN-LOSLATEN
De spijsvertering drukt uit waar het in het leven om gaat: opnemen, verwerken en loslaten. Dit geldt zowel fysiek als op psychisch-mentaal en psychisch-emotioneel gebied.

De mens groeit door het opnemen, verwerken en loslaten van dingen.

Psychisch-mentaal heeft dit betrekking op leerprocessen, het opnemen van nieuwe informatie, feiten, mededelingen, het ervan leren en het geleerde verwerken en vervolgens het geleerde loslaten door er vorm aan te geven.  

Ook psychisch-emotioneel verteer je. Als je iets meemaakt wat je raakt, zul je dit moeten verwerken. Dit kan bijv. door erover na te denken, erover te praten, te gaan wandelen of je gevoel weg te schrijven.  Er zijn allerlei manieren. Pas dan kun iets echt loslaten.     

 
WEERSTAND
80% van je weerstand zit in je buik!

In de wand van het hele maag-darmstelsel is lymfoïd weefsel (weefsel wat zorgt voor je afweer) aanwezig. In je dunne darm liggen de Plaques van Peyer. Samen met de darmflora is dit gebied verantwoordelijk voor 80% van de afweer!  Andere afweerorganen, zoals milt en amandelen, communiceren met dit darmweerstandsysteem, waardoor deze ook afweerreacties kunnen geven.  


HOE ZORG JE VOOR EEN GOEDE DARMWERKING?
Via de voeten kun je de darmen masseren. Dit heeft een positief effect op de werking, waardoor dus niet alleen de vertering van voedsel beter gaat.

Ook met goede voeding en een goed voedingspatroon kun je zorgen voor een goede darmwerking. Eet gevarieerd, sla geen maaltijden over, eet rustig, met aandacht en kauw goed. Zorg voor gezonde, vezelrijke voeding, zoveel mogelijk van het seizoen, liefst onbewerkt. Eet groenten en fruit en wat minder vlees en zuivel. Suiker belast je lichaam, dus probeer dit te beperken. Drink minstens 1,5 liter water per dag.


Vermijdt stress. Stop ongezond gedrag, zoals roken, overmatig gebruik koffie en alcohol, slecht slaappatroon.


Beweeg minimaal 30 min. per dag, liefst lekker in de buitenlucht, beweging die bij je past.


Zorg voor een goede houding en een ontspannen buikademhaling. Ook hiermee worden je darmen gemasseerd. Beweging van je middenrif geeft drukverschil tussen buik- en borstholte, waardoor de afvoer van lymfe (en dus afvalstoffen) uit het maag-darmkanaal bevorderd wordt.

Je ademhaling gaat meestal onbewust en past zich vanzelf aan.

Een goede oefening om je bewust te worden van een onspannen buikademhaling is “de ervaarbare adem” van Ilse Middendorf. Je laat je adem komen, laat hem gaan en wacht tot hij vanzelf weer komt. Het enige wat je hoeft te doen is de adembeweging van binnenuit ervaren, waardoor je aanwezig bent bij je adem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Karin
VOETDIAGNOSTIEK, het lezen van de voeten.

Maart 2013
VOETDIAGNOSTIEK, het lezen van de voeten...


Wat is er toch veel gebeurd sinds ik in oktober 2011 ben ik begonnen met masseren! Ik heb geen spijt van de keuze om dit te gaan doen  naast mijn, vaste en lekker lopende, baan als medisch analist. 
Eerst deed ik de opleiding Vitaliteitsmasseur bij Sonnevelt Opleidingen. In dat jaar heb ik gemerkt en zelf gevoeld wat massage ontvangen en geven met iemand kan doen. Het bracht mij een behoorlijke persoonlijke groei en veel voldoening en ik wist vrij snel dat ik er iets mee wilde blijven doen. Ik kreeg o.a. lessen voetreflexmassage en besloot eind van het jaar dat ik hier meer van wilde weten en kunnen. Op dit moment ben ik dan ook bezig met het basisjaar VoetreflexPlus bij Total Health. Zowel Westers als Chinees masseren van de voeten.
Sinds ik me met massage bezighou ben ik veel rustiger in m’n hoofd en energieker in m’n lijf. Natuurlijk is het weleens moeilijk, maar echt, doorgaans loop ik met een heel blij en gelukkig gevoel rond, blij dat ik hiermee in aanraking ben gekomen en de kans krijg om het door te geven.
In mijn praktijk ontmoet ik interessante, lieve, nieuwe mensen. Ik merk dat door massage niet alleen mensen ontspannen, maar dat ook drempels lager worden en mensen vaak dichter bij zichzelf komen. Prachtig.

 
Afgelopen lesdag ging over voetdiagnostiek, het lezen van de voeten. Ik heb me echt verbaasd over de wereld waarin ik werd meegenomen. Zo boeiend, zo verbazingwekkend, zo bijzonder.

Kort iets over wat voetdiagnostiek is:

Voetdiagnostiek is een methode om informatie te krijgen over de mens door te kijken naar en te voelen aan de voeten.
Aan voeten valt veel af te lezen. Voeten laten duidelijk zien hoe het met iemand gaat, zowel met de lichamelijke als met de psycho-emotionele gesteldheid. De informatie die via de voeten verkregen wordt, kan een bevestiging zijn van wat uit de anamnese naar voren is gekomen. Het kan ook andere informatie geven dan wat de cliënt heeft verteld. Door verbanden te leggen ontstaat een beeld waarmee je mogelijk een dieper inzicht in de situatie van de cliënt krijgt en deze beter kan begeleiden.

De ochtend was theorie en praktijkplaatjes bespreken. De middag bestond uit het diagnostiseren van de voeten van medestudenten. We keken naar voetlengte, voetbreedte, stand van de voeten en de tenen, de poolverdeling (bal/midden/hiel), de tonus (elasticiteit), de kleur en naar algemene verschijnselen op de voeten, zoals eelt, likdoorns, groeven, kloven, lijntjes, vlekjes, blaasjes, etc. Dit had allemaal z’n eigen betekenis, soms fysiek, soms psycho-emotioneel.
De kunst is om het in de toekomst te gaan gebruiken om  iemand indien nodig te coachen, bewuster te maken,op  respectvolle, open wijze. Ik zal mezelf de ruimte moeten geven om dit te leren…

Bron: Karin Faas/studie
Goede voornemens

Januari 2013
Goede voornemens.

De meesten van ons maken ze stiekem elk jaar weer: goede voornemens. Gezonder leven is er een van. Eigenlijk wil iedereen gewoon gezond leven en daar bewust mee omgaan. We weten, gezond leven betekent vitaliteit voor lichaam en geest, en dus prettiger leven.


Wat is gezond leven dan eigenlijk? En hoe doe je dat?
Voor onze vitaliteit en balans zullen we het zelfgezezend vermogen van lichaam en geest moeten stimuleren. Dat houdt in dat we ziekmakende krachten zullen moeten proberen te vermijden en gezondmakende krachten zullen moeten toelaten.


Chronische stress is natuurlijk een ziekmakende kracht. Als stress niet in het belang is van de persoon en als naar ervaren wordt is er sprake van negatieve stress. Er is een verkeerde verhouding tussen de eisen die aan iemand worden gesteld en zijn of haar draagkracht. De balans tussen spanning en ontspanning is verstoord. Veel en langdurige negatieve stress kan ook weer zorgen voor ongezond gedrag, waardoor het probleem alleen maar erger wordt. Niet zelden zijn het de negatieve, belemmerdende gedachten van de persoon zelf die de werkelijke druk groter maken. Plan, delegeer, stel grenzen, stel prioriteiten, maak keuzes, vraag hulp.

Vaak worden goede voornemens niet omgezet in actie. Dat frustreert weer en langzaam ebt het enthousiasme weg nog voorgat er een begin is gemaakt. Maar gezond zijn en blijven is eigenlijk heel simpel. ALS WE GOED KIJKEN NAAR ONZE BEHOEFTES, MOGELIJKHEDEN EN OMSTANDIGHEDEN EN DE PLANNEN DAAROP AANPASSEN IS NIKS ONMOGELIJK! 

Waar worden we vitaal van?

Vermijdt stress

Stop ongezond gedrag, zoals roken, overmatig gebruik koffie en alcohol, ongezond eetpatroon, slechte voeding, slecht slaappatroon
Eet gevarieerd, sla geen maaltijden over, eet rustig, met aandacht en kauw goed
Zorg voor gezonde voeding, zoveel mogelijk van het seizoen, liefst onbewerkt
Drink minstens 1,5 liter water per dag
Beweeg minimaal 30 min. per dag, liefst lekker in de buitenlucht, beweging die bij je past
Pak voldoende zonlicht
Neem voldoende nachtrust in een frisse ruimte, zonder veel apparaten (i.v.m. de straling)
Zorg voor een goede houding en een ontspannen ademhaling

En...

Druk je emoties niet weg
Stop geen energie in de verkeerde dingen
Gun jezelf rust en ruimte, bouw ontspanningsmomenten in
Breng tijd door met vrienden en familie
Geef jezelf voldoening, doe regelmatig dingen waar je oprecht blij van wordt
Bouw humor in, lachen is supergezond
Leef in het nu
Accepteer het leven
Raak aan en laat je aanraken

Neem deze keer eens echt de tijd voor je gezondheid!
Succes!

Bron: studie/Karin Faas
Alleen als baby ben je echt jezelf

November 2012
Alleen als baby ben je echt jezelf

Laatst vond ik bij het opruimen zomaar iets wat ik blijkbaar lang had bewaard. Het was een bladzijde uit een oude Flair, misschien wel 10 jaar oud, met hierop een artikeltje geschreven door Suzanne Rietmans, een columniste destijds. Ik vond het toen al een heel bijzonder tekstje en nu boeide het me weer. Ik wist meteen weer waarom ik het had bewaard. Ik wil het graag delen:

“Soms vraag ik me weleens af wie ik ben. Ik bedoel, wie ben ik zonder anderen? Het is een vraag die van tijd tot tijd opduikt. Doorgaans nadat ik iemand heb ontmoet bij wie ik een andere rol aanneem dan gebruikelijk voor me is. Zo zijn er mensen bij wie ik boven mezelf uitstijg. In hun nabijheid voel ik me sterk en slim, kom ik beter uit m’n woorden en ben ik grappiger en gevatter dan normaal. Maar er zijn ook mensen bij wie ik me juist klein en grijs voel, bij weer een ander verander ik plotsklaps in een prinsesje. Of een regelrechte bitch. En ik ben het allemaal.

Wie ben ik als ik niet in relatie sta tot anderen? Ik mag graag denken dat ik volkomen mezelf ben als ik columns schrijf. Als ik columns schrijf, zit ik helemaal in mezelf en komen de woorden sneller dan ik ze kan typen. Maar zo assertief en eerlijk als in mijn columns ben ik in het dagelijks leven niet. Omdat ik er te beleefd voor ben, of te beschaamd. Maar wat is dan echt? De gedachte of het doen?

Sta je ooit weleens niet in relatie tot anderen? Zelfs niet als je alleen thuis bent. Want wat zou er van mezelf overblijven als ik opeens door iedereen werd verguisd? Zou ik dan ook nog in m’n eentje zitten gniffelen bij een scherpe zinsnede? Zou ik dan denken zoals ik denk? Nee, dat kan alleen doordat ik mensen om me heen heb door wie ik word geliefd en geaccepteerd. Daardoor kan ik zijn wie ik ben.

Ik denk dat de enige periode dat je echt jezelf bent de babytijd is, alleen dan ben je een met de wereld. Door frustraties kom je erachter dat de werkelijkheid minder fraai is. Je wilt graag nog een koekje, maar het mag niet. Je zou het liefst in je blote kont lopen, maar dat hoort niet. Doordat je continu tegen de grenzen van het toelaatbare aanloopt, leer je hoe je je moet opstellen binnen bepaalde groepen mensen, wat je wel en niet kunt zeggen, wat gepast is en hoe je toch je zin kunt krijgen. Je zult merken dat het in sommige gezelschappen loont om geestig te zijn, in andere is het verstandig een wat serieuzere houding aan te nemen. Je past je aan, continu, aan de omgeving waarin je je bevindt.

Wil dan nu de echte Suzanne opstaan? Nee, zo grillig is mijn persoonlijkheid nu ook weer niet. Uit alle ervaringen die ik heb opgedaan heeft zich een redelijk vast karakter gedestilleerd. En zo ben ik. Maar altijd bij de gratie van anderen.” 

Bron: Flair / Karin Faas
Massage is een geschenk
Oktober 2012
Massage is een weldadig en waardevol geschenk voor je lijf.

Ons lichaam staat onder stress
We leven in een drukke maatschappij. We moeten vanalles en we krijgen veel over ons heen. We staan vaak ongemerkt bloot aan stoffen, die niet goed zijn voor ons, waar ons lichaam niet om heeft gevraagd en waar het toch mee moet dealen. Milieuvervuiling, toevoegingen aan ons eten en drinken. Sociale media: handig en leuk, maar energieslurpend en de straling is allesbehalve gezond. We roken, we drinken, kiezen niet altijd voor een goede maaltijd en pakken vaak ongezonde tussendoortjes. We leven vaak te onregelmatig, slapen soms onvoldoende of slecht, hebben werkdruk, relatiedruk, hobbiedruk en nemen te weinig echte rust.
Wij mensen ‘zitten soms teveel in ons hoofd’. We denken teveel, willen alles verklaren. Of we willen alles bijhouden, alles meemaken, alles gedaan hebben. We blijven maar bezig. Of we maken ons teveel zorgen, voelen ons verantwoordelijk en nemen veel negatieve lading van anderen mee.
Bewust of onbewust, ons lichaam staat onder stress. Stress van teveel moeten, denken, doen, voelen en vechten tegen allerlei invloeden van buitenaf.

In balans zijn is belangrijk
Een lichaam met te lang teveel stress raakt langzaam uit balans, waardoor je niet lekker in je vel gaat zitten. En dat kan op den duur zorgen voor steeds terugkerende kwaaltjes, ongemakken en zelfs ziekten. Het is een kunst om die balans in jezelf steeds maar weer te zoeken.
Lekker in je vel zitten is belangrijk. Lichamelijk en geestelijk in balans zijn is belangrijk. Het komt de kwaliteit van je leven ten goede. Je kunt alles beter aan, bent minder moe en je geniet veel meer. Het verbetert je uitstraling en maakt je emotioneel sterker. Vitaliteit!

Massage laat je weer in balans komen
Massage is een mooie manier om weer in balans te komen. Mentaal, emotioneel fysiek en energetisch. 
De aanraking zorgt ervoor dat je in contact komt met je lijf en wat minder ‘in je hoofd zit’. De aandacht maakt dat je je veilig, begrepen en gewaardeerd voelt. De rust, warmte en geuren laten je ontspannen, wat je lijf zo nodig heeft.
Daarnaast activeert massage het zelfgenezend vermogen van het lichaam door het bevorderen van de doorbloeding, het immuunsysteem, de afvoer van afvalstoffen en de herverdeling en doorstroming van de energie.


Massage is een weldadig en waardevol geschenk voor je lijf.
Vitaal door het leven, wees lief voor je lijf!   
Bron: Karin Faas
Contact informatie

Lief Lijf Vitaliteitsmassages
Dreef 46
4875 AC Etten-Leur 

T: 06 - 29 301 664
info@LiefLijfVitaliteitsmassages.nl

KvK nummer: 56217455