Mijn werk

In geval van losse massages, geen behandeltraject, is een kort gesprek vooraf voldoende. Dit om een indruk te krijgen van wat er speelt of wat het doel is.

In geval van een behandeltraject voetreflexPlus neem ik een uitgebreid anamnesgesprek af. En hierna komen nog enkele onderzoeksmomenten. Hier neem ik meestal twee afspraken voor, gebaseerd op 60 min. De inhoud van het anamneseformulier is vertrouwelijk en zal nooit zonder toestemming van de klant met derden worden besproken. Dit geldt ook voor wat er tijdens het kennismakingsgesprek of massage-sessies wordt gezegd (geheimhoudingsplicht).

Afhankelijk van evt. klachten, achtergrond en wensen van de klant zal in overleg gekozen worden voor een behandeling en wordt deze al dan niet een aantal keren herhaald.
Ik laat een massage altijd vergezeld gaan van aromatherapie (het werken met etherische olien), tenzij aangegeven dat dit niet gewenst is. Ik heb hier ook les in gehad en kan de aroma's veilig afstemmen op het doel van de massage. In dat geval kunnen de aroma's zeker ondersteunend werken.

Ook zorg ik voor zachte, sfeervolle muziek, waarin het mogelijk wordt optimaal te ontspannen.
Zorg, respect, privacy, rust en hygiene zijn bij mij belangrijk. Ik begin een massage met het ervoor zorgen dat je prettig zit of ligt, d.w.z. voldoende warm, toegedekt, comfortabel en veilig voelend.
Dan maak ik meestal eerst contact via de handdoek door zachtjes de handen op het lichaam te leggen, evt. zachtjes te wiegen of licht vast te houden. 

Bij lichaamsmassages maak ik gebruik van een of een combinatie van massagegrepen, zoals:

 • INTERMITTEREND DRUKKEN: toenemende druk, vasthouden en afnemende druk op verschillende plekken in ritme van ademhaling
  • doel: indruk onderliggende weefsel en kennismaking huid
 • EFFLEURAGE: lichte strijkbewegingen 
          doel: (vaak) olie aanbrengen
 • ENERGETISCHE GREPEN: het leggen van handen of vingers op energiepunten
          doel: energie vrijmaken en/of 
  laten stromen
 • STRIJKINGEN: constante druk met een of twee handen verplaatsend over de huid 
          doel: huid en spieren opwarmen
   en indruk algehele conditie 
 • KNEDINGEN: uitwringen spieren door deze te omvatten, op te tillen en hierna de handen te verplaatsen 
          doel:
   losmaken en ontspannen spieren, vocht afvoeren
 • SCHUDDINGEN: trilling op het spierweefsel 
          doel: lichaam in beweging brengen
 • NATUURLIJKE DRUK: natuurlijke en loodrechte druk (m.b.v. zwaartekracht) met vingers, volle hand en elleboog (vooral gebruikt bij stoelmassage vlgs shiatsu-principe) 
          doel: energieverdeling verbeteren  
 • PULSING: lichaam of lichaamsdelen in ritmische, pulsende, vloeiende beweging brengen
          doel: betere 
  doorstroming bloed, lymfe en energie en ontlasten vastzittende spieren


Bij voetreflexPlus massages komen zowel Westerse als Oosterse reflexgrepen en energetische grepen voor op knieen, onderbenen en voeten.
 
 
Tijdens de massage zelf zal ik in stilte werken, maar ga er vanuit dat je het aangeeft als je iets niet prettig vindt.

Je bent natuurlijk vrij om naar behoefte iets te zeggen of te vragen, maar meestal is het goed om de massage gewoon maar te ervaren. 

Ik sluit vaak af met het zg. afstrijken. Hierna zal ik je rustig even alleen laten. Ik verlaat even de ruimte. 
Tenslotte drinken we beide een glas water. Dit is belangrijk i.v.m. met het afvoeren van de afvalstoffen. Er mag gepraat worden, het hoeft niet. 

Massage kan reacties geven, je zet immers iets in gang. Je kunt bijv.  moe zijn, druk worden, emotioneel worden, maar ook lichamelijke reacties zoals koud/warm hebben, licht in het hoofd zijn komen voor. Dit is normaal.  Ik vraag bij een volgende keer altijd hoe het geweest is.

Contact informatie

Lief Lijf Vitaliteitsmassages
Dreef 46
4875 AC Etten-Leur 

T: 06 - 29 301 664
info@LiefLijfVitaliteitsmassages.nl

KvK nummer: 56217455